Ústav stavební mechaniky
Head image

Úvod

Ústav stavební mechaniky (STM) zajišťuje pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost v oblasti statiky, dynamiky a spolehlivosti stavebních konstrukcí na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně.

Informace pro studenty

  • Zápočty ze všech předmětů letního semestru 2019/2020 v prezenční formě studia, tj. AD002, BDA014, BD001, BD003, BD005, BD006, BD052, BD053, BD051, BD060, BD054, BD055, CD004, CD006, CD005 a CD052 budou udělovány distanční formou. Bližší informace podají jednotliví cvičící.
  • Zkoušky z většiny předmětů letního semestru 2019/2020 v prezenční i kombinované formě studia, tj. AD002, BDA014, BD001, BD003, BD005, BD006, CD005 a CD052 budou konány prezenční formou v prodlouženém zkouškovém období letního semestru 2019/2020 (dle pokynů fakulty) v termínech, až to zdravotní situace a s ní svázaná omezení umožní. Bližší informace podají jednotliví zkoušející.
  • Zkoušky z ostatních předmětů letního semestru 2019/2020 v prezenční formě studia, tj. BD052, BD053, CD004 a CD006 budou konány distanční formou. Bližší informace podají jednotliví zkoušející.
  • Zápočty a zkoušky z předmětů doktorského studia letního semestru 2019/2020, tj. DD61, DD62, DO03, DO05, DO07 a zkoušky z předmětu doktorského studia zimního semestru 2019/2020, tj. DD63 řeší studenti individuálně s příslušným vyučujícím.
  • Opravné zkoušky z předmětů zimního semestru 2019/2020 v prezenční i kombinované formě studia, tj. AD001, BDA013, BD002, BD004, CD002, CD003, CD005 a CD007 budou konány prezenční formou v prodlouženém zkouškovém období letního semestru 2019/2020 (dle pokynů fakulty) v termínech, až to zdravotní situace a s ní svázaná omezení umožní. Bližší informace podají jednotliví zkoušející.
  • Opravné zkoušky z předmětu CD006 zimního semestru 2019/2020 v prezenční formě studia budou konány distanční formou. Bližší informace podají příslušní zkoušející.
  • V případě studentů posledních ročníků pro dokončení bakalářského studia je možné vykonat opravnou zkoušku z předmětů zimního i letního semestru všech ročníků v termínu a za podmínek stanovených fakultou, resp. Vládou ČR, a to i po odevzdání závěrečné práce, avšak nejpozději 14 dnů před termínem konání SZZ. Individuální možnosti zkoušení je nutno projednat s příslušným zkoušejícím.
  • V nejasných případech mohou studenti kontaktovat tajemníka pro pedagogiku na Ústavu stavební mechaniky doc. Ing. Jiřího Kytýra, CSc. na e-mailové adrese kytyr.j@fce.vutbr.cz.